Wosebity hudźbny pokiw: Serbske dźěćace spěwy nětko online

Serbske dźěćace spěwy online / Sorbische Kinderlieder Online
prawa za wobrazy: MDR/Screenshot

Serbske dźěćace spěwy nětko online

...namakaće na stronje www.sorbische-kinderlieder.de. Lydija Maćijowa je mać štyrjoch dźěći a z nimi rady spěwa. Tak je so při wubědźowanju "Čiń sobu" wobdźěliła a za projekt spěchowanske pjenjezy dóstała. Z toho je nastała cyle nowa homepage z retomasom serbskich dźěćacych pěsničkow. Rjadowane su po temach a rubrikach. Nětko je nalěćo na rjedźe a k tomu namakaće serbske pěsnički, spěwane wot Marije Maccyneje. Tež instrumentalnu werziju noty a teksty su tam za was spřihotowali. A homepage móže so tež z wašej pomocu dale pjelnić. Jeli maće rjany spěw, kiž chceće na kóždy pad tež druhim dale dać – potom přizjewće so rady. Kontakt, kaž tež prěnje spěwy namakaće tule.

Hand hält Gitarre
prawa za wobrazy: MDR/Ben Kruse