Manfred Starosta 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck